PROSPEKT ZA SPONZORE

ZLATNI SPONZOR – 25.000,00 KN
• Status zlatnog sponzora radionice vidljiv na materijalima radionice
• Oglas

SREBRNI SPONZOR – 20.000,00 KN
• Status srebrnog sponzora radionice vidljiv na materijalima radionice
• Oglas

BRONČANI SPONZOR – 15.000,00 KN
• Status brončanog sponzora radionice vidljiv na materijalima radionice
• Oglas

Sve cijene uključuju PDV.

Prijave (i eventualne naknadne promjene) za sve usluge vrše se Tehničkom organizatoru. Za sve informacije, molimo kontaktirajte nas na kristina.baca@penta-zagreb.hr

Top