DVORANA DINGAČ
KARDIOLOŠKA RADIONICA DUBROVNIK 25.09.
MODERATORI: Kristina Pavlović, bacc.m.t., Ivan Šakić, bacc.m.t. Anita Miljas, mag.m.t.
16:30 OTVARANJE SIMPOZIJA - Kristina Muhoberac,dipl.med.techn., glavna sestra OB Dubrovnik, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
16:40 IZAZOVI I NOVE PERSPEKTIVE U HRVATSKOM KARDIOLOŠKOM SESTRINSTVU – Ana Ljubas, mag.med.techn., predsjednica HUKMSa, glavna sestra Klinike za bolesti srca i k.žila KBC Rebro
17:00 TRANSPLATACIJA SRCA – Milka Grubišić, dipl.med.techn., glavna sestra Zavoda za kardijalnu I transplatacijsku kirurgiju KB Dubrava
17:20 UZROCI NASTANKA KORONARNE BOLESTI KOD MLADIH LJUDI – Biljana Šego,dipl.med.techn., glavna sestra Zavoda za kardiologiju KB Dubrava
17:40 NOVOSTI U INVAZIVNOJ ARITMOLOGIJI – Ivica Benko, dipl.med.techn., ECDSAP ,glavni tehničar Odjela za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca KB Sestre milosrdnice, predsjednik radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, aritmije i elektrostimulaciju srca HUKMSa
18:00 DESET GODINA INVAZIVNE KARDIOLOGIJE U OB DUBROVNIK USPONI I PADOVI – Anita Miljas,mag.med.techn., glavna sestra Odjela za kardiologiju s koronarnom jedinicom OB Dubrovnik
DVORANA DINGAČ
TEČAJ EKGa za medicinske sestre i srodne profesije
26.01.2019.
08:30 PRIJAVE
09:00 – 12:30 TEČAJ EKGa – Radna skupina za invvazivnu kardiologiju, elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca

Voditelj tečaja:
Ivica Benko , dipl.med.techn. , ECDSAP
Predsjednik radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju, aritmije i elektrostimulaciju srca HUKMSa
Top