PETAK, 25. 01. 2019. Dvorana CORAL
16:00 Otvaranje radionice: dr. Jerko Ferri Certić / Akademik Davor Miličić
Predsjedavajući: doc.dr.sc. Šime Manola, dr. Emilija Matana-Prižmić, doc. dr. sc. David Žižek
16:15 doc. dr. sc. Šime Manola: Sinkope - nove smjernice
16:40 dr. Richard Matasić: Elektrostimulacija u srčanom zatajenju: CRT vs. His stimulacija
17:00 prof. dr. sc. Damir Fabijanić: Kardioprotekcija u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2
17:20 doc. dr. sc. Dr. David Žižek: ICD u neishemičnoj kardiomiopatiji
17:40 doc. dr. sc. Sandro Brusich/Dr. Jerko Ferri Certić: Mogućnosti praćenja implantiranih srčanih stimulatora na daljinu; prednosti za Dalmaciju i otoke
18:00 Pauza
Predsjedavajući: dr. Darko Počanić, doc. dr. sc. Zrinka Jurišić
18:10 doc. dr. sc. Maja Čikeš: Značaj echokardiografije u srčanom zatajenju
18:30 prof. dr. sc. Viktor Peršić: Individualna kardiološka rehabilitacija
18:50 Satelite simpozij Pliva : dr. Jerko Ferri Certić: Optimizacija liječenja dislipidemije i ishemijske bolesti srca fiksnom kombinacijom rosuvastatina i ezetimiba
SUBOTA, 26. 01. 2019. Dvorana CORAL
08:30 Uvod: dr. Jerko Ferri Certić/Akademik Davor Miličić
Predsjedavajući: prof. dr. sc. Zdravko Babić, doc. dr. sc. Eduard Margetić, doc. dr. sc. Boris Starčević
08:40 doc. dr. sc. Boris Starčević: Prikaz invazivnih kardioloških laboratorija u RH
09:00 prof. dr. sc. Zdravko Babić: Važnost manjih centara u Hrvatskoj mreži primarne PCI
09:20 doc. dr. sc. Eduard Margetić: Uloga intravaskularnog oslikavanja u dijagnostici i liječenju koronarne bolesti
09:40 prof. dr. sc. Željko Sutlić: 10 godina kliničke primjene “Trifecta” biološke aortalne proteze
10:00 doc. dr. sc. Jozica Šikić: Aortna stenoza i ishemična bolest srca
10:20 doc. dr. sc. Tomislav Krčmar: Trenutno mjesto perkutane intervencije u liječenju lezija debla lijeve koronarne arterije
10:40 Pauza
Predsjedavajući: Akademik Davor Miličić, doc. dr. sc. Maja Čikeš, dr. Ante Anić
11:00 Akademik Davor Miličić: Novosti u liječenju srčanog zatajenja
11:20 dr. Ante Anić: Novosti u peroralnoj antikoagulantnoj terapiji
11:40 prof. dr. sc. Robert Bernat: Cardiac Contractility Modulation (CCM) - je li došlo vrijeme zrelosti?
12:00 Satelite simpozij Bayer Pharma: Xarelto: doc.dr.sc. Joško Bulum dr.med. Zaštita po mjeri našeg bolesnika s NVAF-om
12:20 Satelite simpozij Roche: doc.dr.sc. Maja Čikeš: Kako srčani biomarkeri mogu poboljšati skrb za kardiološke bolesnike
12:40 Zatvaranje radionice: dr. Jerko Ferri Certić/Akademik Davor Miličić
Top